Expertisecentrum Buitenpromoveren

Nieuwsbrief
mei 2023


Handboek Buitenpromoveren
Hét oriëntatiepunt voor promoveren
naast of na een carrière

Werkboek Buitenpromoveren
Dé praktische oefeningen voor promoveren
naast of na een carrière

Universiteit Utrecht trekt doctorsgraad in

Het College voor Promoties (CvP) van de Universiteit Utrecht heeft vastgesteld dat een uit 2008 stammend proefschrift van een buitenpromovendus niet voldoet aan belangrijke principes van wetenschappelijke integriteit. Zoals zorgvuldigheid en precisie, betrouwbaarheid en controleerbaarheid, en repliceerbaarheid. Er is sprake van dusdanig verwijtbare en grootschalige nalatigheden dat het proefschrift niet voldoet als een proeve van bekwaamheid om toe te treden tot de professie. Dit betekent dat het doctoraat onterecht is verleend. Het CvP is daarom overgegaan tot intrekking van de verleende graad. Destijds was het mogelijk dat een buitenpromovendus op basis van elders verkregen data en een reeks artikelen in peer-reviewed tijdschriften aan de UU kon promoveren, zonder dat de (co-)promotoren bij de totstandkoming van de artikelen veel betrokken waren geweest. De UU heeft besloten de in 2008 verkregen promotiepremie van 93.060 euro terug te storten.

Promovendi betalen hun onderzoek steeds vaker zelf

Uit cijfers die koepelorganisatie Universiteiten van Nederland vorig jaar naar buiten bracht, blijkt dat de helft van alle 37.000 promovendi in Nederland niet op de loonlijst staat. Ruim 6.000 onderzoekers werken buiten de universiteit en promoveren op kosten van hun baas, 5.900 buitenpromovendi voorzien zelf in hun levensonderhoud en 4.200 internationale promovendi brengen een beurs mee uit eigen land. Een deel van deze 'gratis' promovendi heeft een goed betaalde baan of een royale beurs, "maar wij krijgen signalen dat een groeiend aantal onder het bestaansminimum leeft", zegt Charlotte de Blecourt, PNN-bestuurder arbeidsvoorwaarden. Het is moeilijk zicht te krijgen op de aantallen omdat onbetaalde promovendi niet altijd goed worden geregistreerd. "Ze zitten in een heel kwetsbare positie", aldus De Blecourt. "Soms hebben ze niet eens een overeenkomst. Voor de werknemer-promovendus is alles in de cao geregeld, voor gratis promovendi is er helemaal niets geregeld. Ze hebben geen rechten." Universiteiten maken zich eveneens zorgen over promovendi die onder de armoedegrens leven, maar zeggen geen geld genoeg te hebben om alle onbetaalde promovendi in dienst te nemen.

Online workshops 2023

Buitenpromovendi hebben vaak drukke agenda’s. Een dag naar Almere voor een workshop? Graag, maar net die dag kan ik niet… Om tegemoet te komen aan de vraag, hebben we ons aanbod aangepast: elke workshop is vertaald naar een serie van vier online bijeenkomsten in de vroege avond. Meer weten of aanmelden?

Januari/februariblog: Hartslag

Het afgelopen jaar won een team onder leiding van onderzoekers van de Universiteit Leiden de Ig Nobelprijs. Die werd toegekend voor het bewijs dat wanneer romantische partners elkaar voor het eerst ontmoeten en zich tot elkaar aangetrokken voelen, hun hartslagen synchroniseren. In haar meest recente blog bekent Floor dat dit voor haar het mooiste nieuws van 2022 was.

Weetje #72

Er is een vernieuwde editie van Werkboek Buitenpromoveren. Dé praktische oefeningen voor promoveren naast of na een carrère verschenen. Ruim honderd pagina's om je als promovendus in spe of onderweg te oefenen in onderzoek op academisch niveau.

Tip: koop dit werkboek (of samen met Handboek Buitenpromoveren) als (buiten)promovendus of beveel het als (co-)promotor aan bij uw promovendi. Voor slechts € 34,95 wordt veel duidelijk. 

Amateur ontcijfert 'schrift' uit de IJstijd

Ben Bacon, meubelconservator en amateurarcheoloog, bracht vele uren door op internet en in de British Library om grottekeningen te bestuderen. Hij richtte zich in het bijzonder op het symbool 'Y' en leidde af dat dit stond voor 'werpen', het moment dat dieren jongen krijgen. Met zijn vondst benaderde hij hoogleraren, wat resulteerde in een gezamenlijke wetenschappelijke publicatie in Cambridge Archeological Journal over de jager-verzamelaars uit de IJstijd en hun systematiek om kalenders bij te houden over hun ecologische omstandigheden.

Bioboer en promovendus bedenkt alternatief landbouw

Vrij Nederland besteede in december 2022 aandacht aan onderzoeker en bioboer Meino Smit.  Hij promoveerde in 2018 met zijn proefschrift De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw.  Op basis van uitvoerig en gedegen onderzoek bracht hij in kaart met welke inzet van land, energie en grondstoffen de landbouw in Nederland functioneert. Een van de belangrijkste conclusies: de huidige Nederlandse landbouw kost veel meer energie dan ze opbrengt.

Geen bijbeltekst meer bij academische plechtigheid

De kogel is door de kerk bij de VU Amsterdam. Niet langer klinkt meer "Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft" bij de opening van een promotie of andere academische plechtigheid. Vanaf 1 januari 2023 luidt de tekst "Ik open deze openbare zitting ...". De directe verwijzing naar het Christelijke scheppingsverhaal wekte steeds meer weerstand op en sloot steeds minder aan op de diverse populatie van deze universiteit.

Maart/aprilblog: Jean Baudrillard

"We kijken liever naar beelden van gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden dan te accepteren dat iets gewoon niet is gebeurd", aldus  Volkskrant-columnist Merel Bem. Kerstin vroeg in haar meest recente blog aan ChatGPT wat Jean Baudrillard zou vinden van deze nieuwe realiteit.

The rise and fall of peer review

In de kritische blog The rise and fall of peer review analyseert Adam Mastroianni het systeem van peer reviews als een experiment, om te concluderen dat het is mislukt. Het kost veel tijd, geld en energie, en levert geen nieuwe wetenschappelijke inzichten op. Afschaffen dan maar? 

Handboek en Werkboek bestellen

Handboek en Werkboek als inspirerend cadeau voor collega of familielid? Maak voor het Handboek € 57,95, voor het Werkboek € 34,95, en voor de Bundel € 92,90 over op rekening NL44 TRIO 0781 3924 46 t.n.v. Basten - Van Tiggelen, onder vermelding van naam, bezorgadres en e-mailadres.

Workshop inschrijven

Deelname kost € 349,- exclusief 21 procent btw. Locatie: WTC Almere (betaalde parkeergarage onder het WTC en NS-station voor de deur). Ontvangst vanaf 9.45 uur, start 10.00 uur, lunch 12.30 uur, vervolg 13.15 uur, einde 16.00 uur. Aanmelden

Disclaimer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, omdat u een van onze producten heeft afgenomen, of omdat uw organisatie is vertegenwoordigd in het Handboek Buitenpromoveren. Afmelden