Expertisecentrum Buitenpromoveren

Nieuwsbrief
oktober 2023


Handboek Buitenpromoveren
Hét oriëntatiepunt voor promoveren
naast of na een carrière

Werkboek Buitenpromoveren
Dé praktische oefeningen voor promoveren
naast of na een carrière

Het lot van V&D

In zijn zomerse bespiegelingen stipt rector magnificus Wim van der Donk de vraag aan hoe – maar bijna terloops ook: of – universiteiten wel voort zullen bestaan.

100 jaar Nijmeegse proefschriften

In Nijmegen wordt dit jaar gevierd dat honderd jaar geleden de van Katholieke Universiteit Nijmegen, inmiddels Radboud Universiteit, is gesticht. Auteur en performer Wout Waanders, dit jaar ook artist in residence aan de letterenfaculteit, heeft honderd proefschriften herschreven tot poëzie.

Workshops in het WTC Almere 2023-2024

10 november 2023: Buitenpromoveren in één dag/introductie
8 maart 2024: Literature review, auteursrecht, plagiaat en referentiesystemen
17 mei 2024: Methodologie en wetenschappelijk schrijven

Steeds van 10.00 tot 16.00 uur in WTC Almere. Meer weten of aanmelden?

Juli/augustusblog: Foucault

In haar vorige blog over (onder meer) AI en Baudrillard was Kerstin bijna Foucault vergeten. Gelukkig deed de vertaling van een religieus blijspel haar weer nadenken over de grens tussen rede en waanzin. In haar juliblog 'Hrotsvitha von Gandersheim' haalt ze daarom Foucault erbij om de grenzen tussen wanen en werkelijkheid te verkennen.

Weetje #42

Academia krijgt een heuse eigen kledinglijn, van dark academica tot het hedendaagse light academia. Ook wij besteden in 3.11.10 van ons handboek aandacht aan de buitenkant van wetenschappers.

Tip: koop dit Handboek als (buiten)promovendus of beveel het als (co-)promotor aan bij uw promovendi. Voor slechts € 57,95 wordt veel duidelijk.

Podcast PhD Unplugged

In PhD Unplugged - The coaching podcast for PhD students van Luisa en Lara Solms, zussen en beiden promovenda aan de UvA, staat het welzijn van promovendi centraal.

Elke aflevering gaat een promovendus in gesprek met een professionele coach. Thema’s zijn bijvoorbeeld werkdruk en problemen om werk en privé te combineren.

Blogs van Floor: Arbeidsdag en Woedende wetenschap

In haar mei/juniblog Arbeidsdag stak Floor haar chagrijn over de prestatiesamenleving en bijbehorend (gratis) jachtig draven niet onder stoelen of banken. In haar september/oktoberblog Woedende wetenschap staat ze stil bij chagrijn als inspiratie voor kritisch onderzoek en wetenschappelijk activisme.

Europese gedragscode

All European Academies (ALLEA) heeft deze zomer een nieuwe versie van The European Code of Conduct for Research Integrity gepubliceerd. Hierin lees je alles over hoe je bijdraagt aan en wat je zelf mag verwachten van een cultuur van onderzoeksintegriteit. Uit een recent artikel van The Guardian komt naar voren dat er met name rond publicaties nog veel misstanden zijn.

Handboek en Werkboek bestellen

Handboek en Werkboek als inspirerend cadeau voor collega of familielid? Maak voor het Handboek € 57,95, voor het Werkboek € 34,95, en voor de Bundel € 92,90 over op rekening NL44 TRIO 0781 3924 46 t.n.v. Basten - Van Tiggelen, onder vermelding van naam, bezorgadres en e-mailadres.

Workshop inschrijven

Deelname kost € 349,- exclusief 21 procent btw. Locatie: WTC Almere (betaalde parkeergarage onder het WTC en NS-station voor de deur). Ontvangst vanaf 9.45 uur, start 10.00 uur, lunch 12.30 uur, vervolg 13.15 uur, einde 16.00 uur. Aanmelden

Disclaimer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, omdat u een van onze producten heeft afgenomen, of omdat uw organisatie is vertegenwoordigd in het Handboek Buitenpromoveren. Afmelden