Expertisecentrum Buitenpromoveren

Nieuwsbrief
augustus 2021


Handboek Buitenpromoveren
Hét oriëntatiepunt voor promoveren
naast of na een carrière

Werkboek Buitenpromoveren
Dé praktische oefeningen voor promoveren
naast of na een carrière

Universiteit Utrecht schaft impactfactor af

De UU gaat vanaf 2022 haar wetenschappers met andere criteria dan de impactfactor beoordelen, zowel in werving als promoties. Hiermee komen onder andere samenwerken en open science meer centraal te staan in wat een wetenschapper een goede wetenschapper maakt. Lees het artikel in Nature.

Workshops voor- en najaar 2021 (coronaproof!)

24-09 Buitenpromoveren in één dag
22-10 Literature review, auteursrecht, plagiaat en referenties
19-11 Methodologie en wetenschappelijk schrijven

Alle gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Voor wie nog niet of juist net is begonnen. Meer weten of aanmelden?

Nieuwe Science War?

Is epistemologie neutraal of een keuze? Drie recente boeken doen vermoeden dat na de Science War van de jaren negentig – met de beroemde Sokal Hoax als centerpiece – een ‘SW II’ in de maak is. In het ene kamp zien we Helen Pluckrose en James Lindsay (Cynical Theories. How activist scholarship made everything about race, gender and identity – and why this harms everybody, 2020), die de eerder ingezette aanval van Paul Gross en Norman Levitt (Higher superstition: the academic left and Its quarrels with science, 1994) oppakken

(vervolg)

vanuit de redenering dat wetenschap – op een paar incidenten na – neutraal is. In het andere kamp zien we Angela Saini die met haar twee boeken (Superior. The return of race science, 2019 en Inferior. How science got women wrong and the new research that's rewriting the story, 2017) laat zien dat het geenszins om incidenten gaat, maar om structurele vooringenomenheden van wetenschappers. Epistemologische puzzels waarvan de laatste stukjes nog lang niet gelegd zijn.

Podcasts 'Goed gebekt intellect'

Sinds eind maart van dit jaar zijn er podcasts met de naam Goed gebekt intellect. Promovendi vertellen over hun bijzondere onderzoeksprojecten én de beslommeringen van het promoveren.

Juli/augustusblog: Borat Sagdiyev

Er waart een spook door publicatieland, aldus Kerstin, die in haar juli/augustusblog stilstaat bij ghost scientists die als coauteur worden opgevoerd omdat een artikel met meerdere auteurs volgens sommige bladen geloofwaardiger is.

Weetje #931 uit het Handboek

U kunt kiezen tussen uw proefschrift laten uitgeven of dit zelf doen. Is dat laatste moeilijk? Lees meer in paragraaf 6.5 van Handboek Buitenpromoveren. Tip: koop dit Handboek als (buiten)promovendus of beveel het als (co)promotor aan bij uw promovendi. Voor slechts € 57,95 wordt veel duidelijk.

Zoom-sessies (coronaproof!)

Ideaal voor wie elke maand een stevige boost wil krijgen. In een paar uur en in een klein groepje. Gewoon vanachter uw bureau of waar dan ook. Zonder reistijd en gegarandeerd coronaproof. Also in English! Meer weten of aanmelden?

Problemen met uw promotor

De NOS deed onderzoek naar hoe jonge wetenschappers met wangedrag op universiteiten te maken krijgen bij het voorbereiden van hun promotie. Per 1 juli moeten alle universiteiten een ombudsfunctionaris voor promovendi hebben bij wie ze hiermee terechtkunnen.

Promoveren als bijbaan

In 2021 verscheen Promoveren als bijbaan. Ervaringen van buitenpromovendi. In deze bundel onder redactie van Meike Bokhorst en Pauline Westerman delen twintig voormalige buitenpromovendi in de rechtswetenschappen hun ervaringen. Floor schreef een korte recensie.

Handboek en Werkboek bestellen

Handboek en Werkboek als inspirerend cadeau voor collega of familielid? Maak voor het Handboek € 57,95, voor het Werkboek € 34,95, en voor de Bundel € 92,90 over op rekening NL44 TRIO 0781 3924 46 t.n.v. Basten - Van Tiggelen, onder vermelding van naam, bezorgadres en e-mailadres.

Workshop inschrijven

Deelname kost € 349,- exclusief 21 procent btw. Locatie: WTC Almere (betaalde parkeergarage onder het WTC en NS-station voor de deur). Ontvangst vanaf 9.45 uur, start 10.00 uur, lunch 12.30 uur, vervolg 13.15 uur, einde 16.00 uur. Aanmelden

Disclaimer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, omdat u een van onze producten heeft afgenomen, of omdat uw organisatie is vertegenwoordigd in het Handboek Buitenpromoveren. Afmelden