Expertisecentrum Buitenpromoveren

Nieuwsbrief
februari 2020


Handboek Buitenpromoveren

Hét oriëntatiepunt voor promoveren
naast of na een carrière

Werkboek Buitenpromoveren
Dé praktische oefeningen voor promoveren
naast of na een carrière

Wanted: international PhD students/candidates

Are you an internal or external PhD student/candidate from Europe, Asia, America, Africa or even elsewhere outside the Netherlands? We would like to write down your experience (academic but also with Dutch culture) for the international version of the Dutch PhD Manual. Please contact us.

Oproep: PhD Manual

Regelmatig wordt gevraagd om een Engelse versie van het Handboek. Ook nu weer met ervaringen van promotoren en (zowel interne als externe) promovendi. Bent u een promotor met buitenlandse promovendi, of bent u een PhD student/candidate van buiten Nederland? En wilt u iets vertellen over uw ervaringen? Stuur ons dan even een mailtje.

Weetje #21 uit het Handboek

De brede blik van buitenpromovendi leidt nog wel eens tot de wens naar multidisciplinair onderzoek. Daarin schuilt echter ook een risico. In 4.5.8 van Handboek Buitenpromoveren leest u meer hierover. Tip: koop dit Handboek als (buiten)promovendus of beveel het als (co-)promotor aan bij uw promovendi. Voor slechts € 57,95 wordt veel duidelijk.

Financiering door de EU

De Europese Commissie biedt financiering van onderzoek om werkgelegenheid, groei en investeringen in de gehele Europese Unie te bevorderen. Ook voor indiviudele onderzoekers. U leest er alles over in het document Wegwijs in financiering door de EU.

Januari/februariblog: Zwarte gaten

Hoe eenzaam (promotie)onderzoek ook kan zijn, het is cruciaal om de relaties met je hulpbronnen (thuis, werk, universiteit) schoon te houden. Dat is voor alle betrokkenen het prettigst, sowieso, en zelf hebt u er ook wat aan. 'Uit zuivere bronnen vloeit immers zuiver water' is de wijze constatering die Floor u graag meegeeft. Lees haar januari/februariblog.

Workshop 'Buitenpromoveren in één dag', vrijdag 24 april

"Had ik dat maar eerder geweten", horen we vaak. Daarom bieden we deze algemene introductiecursus twee keer per jaar aan. Alle gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Voor wie nog niet of juist net is begonnen. Meer weten? WTC Almere, 10.00-16.00 uur. Gratis parkeren en NS-station voor de deur. € 349,- exclusief btw, inclusief lunch.

Onderzoek vermarkten

Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen via Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO. Intentieverklaringen kunnen tot 11 februari 2020 worden ingediend, een volledig voorstel tot 10 maart 2020.

Workshop 'Methodologie en wetenschappelijk schrijven', vrijdag 29 mei

Wat zijn de wetenschapsfilosofische opvattingen binnen uw discipline? Daarmee beantwoordt u onder meer de vraag wat de gangbare methodologie of kennisopvatting is. En wat wetenschappelijk schrijven is. Meer weten? WTC Almere, 10.00-16.00 uur. Gratis parkeren en NS-station voor de deur. € 349,- exclusief btw, inclusief lunch.

November/decemberblog: Menno Wigman

Synoniemen zijn wetenschappelijk levensgevaarlijk. Kerstin komt bij het verkennen van dit doornige pad langs mazen, het recht en - heel opmerkelijk - een vale oom. Lees haar november/decemberblog.

Workshop 'Literature review, auteursrecht, plagiaat en referenties', vrijdag 20 november

Hoe vindt u relevante literatuur, en wat doet u daar vervolgens academisch verantwoord mee? Minstens zo belangrijk: hoe beschermt u uw eigen werk? Floor en Kerstin nemen u mee. Meer weten? WTC Almere, 10.00-16.00 uur. Gratis parkeren en NS-station voor de deur. € 349,- exclusief btw, inclusief lunch.

Promotor met tijd

Regelmatig horen we tijdens onze workshops of persoonlijke begeleiding van buitenpromovendi dat promotoren eigenlijk nauwelijks tijd hebben. Afgelopen maand maakten de VSNU en NWO bekend gezamenlijke maatregelen te treffen om de druk op de wetenschap te verlagen. Hopelijk ook goed nieuws voor iedereen die werkt aan een proefschrift.

Workshops op locatie

Er ontstaan steeds meer PhD-groepjes in bedrijven, hogescholen en universiteiten. Floor en Kerstin geven ook workshops van een halve of hele dag op locatie. Dit kunnen de volledige bestaande workshops zijn of maatwerk via een combinatie van verschillende onderwerpen. Individuele begeleiding is eveneens mogelijk. Mail ons voor meer informatie.

Handboek en Werkboek bestellen

Handboek en Werkboek als inspirerend cadeau voor collega of familielid? Maak voor het Handboek € 57,95, voor het Werkboek € 34,95, en voor de Bundel € 92,90 over op rekening NL44 TRIO 0781 3924 46 t.n.v. Basten - Van Tiggelen, onder vermelding van naam, bezorgadres en e-mailadres.

Workshop inschrijven

Deelname kost € 349,- exclusief 21 procent btw. Locatie: WTC Almere (betaalde parkeergarage onder het WTC en NS-station voor de deur). Ontvangst vanaf 9.45 uur, start 10.00 uur, lunch 12.30 uur, vervolg 13.15 uur, einde 16.00 uur. Aanmelden

Disclaimer

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, omdat u een van onze producten heeft afgenomen, of omdat uw organisatie is vertegenwoordigd in het Handboek Buitenpromoveren. Afmelden