Expertisecentrum Buitenpromoveren

Workshops (incompany)

Promoveren kan, zo wordt vaak gezegd, een eenzame onderneming worden. Dat is natuurlijk deels waar, want promovendi worden expert op het gebied van hun eigen vraag, en omdat zij een unieke bijdrage aan de wetenschap moeten leveren, is dat inherent een solo-expertise. Toch moet dit niet in het extreme worden getrokken: promovendi dienen zich ook te verhouden tot andere onderzoekers en hún expertise. En bovendien is eenzaamheid maar een kale bedoeling voor de meeste mensen.

Promovendi van binnen en buiten de universiteit doen er daarom goed aan om deel te zijn van een netwerk. Reguliere promovendi hebben door hun vanzelfsprekende plek op een universiteit onmiddellijk toegang tot de netwerken waarin zij de steun vinden die ze nodig hebben: experts aan wie ze snel een vraag kunnen stellen, peers met wie ze hun ervaringen kunnen delen en allerlei mensen in ondersteunende diensten (bibliotheek, secretariaat, technische dienst, et cetera) die hen gemakkelijk uit de brand kunnen helpen of wegwijs kunnen maken. Bovendien socialiseren zij eenvoudig in wat het betekent om wetenschapper te zijn en een proefschrift te schrijven, simpelweg doordat ze in de omgeving zijn waarin dat de core business is. Voor buitenpromovendi is dit anders. In het Handboek Buitenpromoveren wordt daarom uitvoerig stilgestaan bij deze socialisatie in de wetenschap.

Hogescholen
Hogescholen bieden werknemers de mogelijkheid om - deels onder werktijd - te promoveren. Ze hebben daarbij vaak nog geen beleid uitgestippeld dat de promoverende werknemers goed ondersteunt. De gedachte daarachter is dat de verbinding van de hbo-promovendus aan een hoogleraar voldoende is om de universitaire wereld voor hen te ontsluiten. De ervaringen van hbo-promovendi zijn echter anders, zoals ook in het Handboek Buitenpromoveren is te lezen. Zij voelen zich geïsoleerd op hun eigen werkplek, mede doordat op het hbo nog slechts sprake is van een opkomende, en geen vanzelfsprekende onderzoekstraditie.

PhD-kringen
Ook andere kennisintensieve organisaties dan hogescholen herbergen soms vele buitenpromovendi. Sommige organisaties, zoals de rijksoverheid, zijn zich bewust van het potentieel dat ze daarmee in huis hebben, en organiseren diverse scholings- en netwerkactiviteiten voor hun buitenpromovendi. Andere organisaties, zoals menig adviesbureau, weten van hun buitenpromovendi en erkennen de mogelijkheden die zij bieden, en bieden in ruil daarvoor bijvoorbeeld een dag in de week aan die de promovendi in werktijd aan hun onderzoek kunnen besteden. Weer andere organisaties hebben geen zicht op wie er met promotieonderzoek bezig is. In de laatste twee gevallen kunnen buitenpromovendi niet terugvallen op een netwerk binnen hun eigen organisatie. Dat is jammer, omdat juist de bundeling van hun krachten weer van meerwaarde voor de organisatie kan zijn.

Workshops en netwerken
Expertisecentrum Buitenpromoveren biedt verschillende diensten aan om buitenpromovendi te ondersteunen in hun onderzoek. Wij geven workshops over het promoveren in het algemeen (het gehele proces van A tot Z), zodat buitenpromovendi weten wat hen te wachten staat en welke vaardigheden ze moeten laten zien. We verzorgen ook workshops over specifieke vaardigheden, zoals het schrijven van een literature review of het kiezen van de juiste methodologie. En we geven heel praktische workshops over presenteren van onderzoek, time management, veilig citeren en het productklaar maken van het manuscript.

Daarnaast bieden wij de ondersteuning die nodig is om in de organisatie netwerken te bouwen waar buitenpromovendi elkaar tegen kunnen komen, hun ervaringen kunnen delen, elkaar kunnen helpen bij het oplossen van problemen, kennis uit kunnen wisselen, et cetera.

Neem contact met ons op om een maatwerktraject binnen uw eigen organisatie te bespreken.