Expertisecentrum Buitenpromoveren

Workshops (open inschrijving)

2024/2025: WTC Almere

Workshops, 10.00-16.00 uur

- vrijdag 20 september 2024
(Buiten)promoveren in één dag

- vrijdag 11 oktober 2024
Literature review, auteursrecht, plagiaat en referentiesystemen

- voorjaar 2025
Methodologie en wetenschappelijk schrijven

- voorjaar 2025
(Buiten)promoveren in één dag

Buitenpromoveren in één dag/introductie

Veel hoogopgeleide professionals komen in hun werk uitdagingen tegen die hen intellectueel zo prikkelen, dat ze er serieus werk van willen maken. Een buitenpromotie, onderzoek dat leidt tot de academische doctorstitel, klinkt dan als een interessante optie, maar wat staat u eigenlijk te wachten als u eraan begint?

Floor Basten en Kerstin van Tiggelen nemen u door de vele facetten van het buitenpromoveren. We gaan het onder meer hebben over de verschillende begrippen en promotievormen (deeltijdpromotie, duale promotie, double degree programme, joint doctorates/bi-promoties, duopromoties), het promotiereglement, de afweging tijd/geld/kwaliteit, promotor kiezen, onderzoeksonderwerp afbakenen, promoveren op artikelen/boek/ontwerp, wetenschappelijk en praktische relevantie, de juiste mensen en kennis vinden, relatie met werkgever/privé en universiteit, enzovoort. Kortom, een heel breed scala aan onderwerpen. Bovendien is er alle gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Aan het einde van de workshopserie weet u waar u aan toe bent.

Literature review, auteursrecht, plagiaat en referenties

Waar vindt u de juiste bronnen, wat doet u ermee, en hoe verantwoordt u ze? Deze twee vragen staan centraal bij deze workshop.

Een literature review is iets anders dan een literatuurstudie. Bij een studie laat u zien dat u de belangrijkste bronnen kent (gelezen en begrepen hebt), bij een review brengt u de bronnen met elkaar in verband en bespreekt u ze kritisch aan de hand van wat belangrijk is voor uw probleemstelling en wat niet (en waarom niet), met welke auteurs u het eens bent en met welke niet (en waarom niet), hoe de bronnen hebben bijgedragen aan uw onderzoek en hoe u daarvan afwijkt (Rugg & Petre, 2004). Na het lezen van een studie zegt een wetenschapper tegen zichzelf: “Nou en? Dat weet ik zelf ook wel.” Op een review kan hij reageren met: “Hé, dat is interessant, zo had ik er nog niet tegen aangekeken!” Tijdens deze workshop leert u hoe u het kennisdomein in kaart brengt en bronnen kritisch beschouwt.

Een wetenschappelijke tekst moet niet alleen inhoudelijk aan bepaalde criteria voldoen, maar ook wat betreft schrijf- en opmaakstijl. Dit omvat ook de manier waarop voetnoten en referenties worden weergegeven. Het is belangrijk het juiste systeem te kiezen en nauwgezet te volgen, zeker wanneer u artikelen wilt aanbieden aan wetenschappelijke journals. U maakt tijdens de workshop kennis met verschillende referentiesystemen, en leert welke informatie u altijd moet noteren om aan vrijwel elk referentiesysteem te kunnen voldoen. Ook gaan we in op auteursrecht (ook op afbeeldingen, modellen en concepten) en plagiaat.

Methodologie en wetenschappelijk schrijven

Hoe pakt u een promotieonderzoek aan en hoe schrijft u het op? Deze twee vragen staan centraal bij deze workshop.

Wie wel eens een promotie heeft bijgewoond, weet dat de promovendus alvorens doctor te worden ten minste één vraag heeft te beantwoorden over methodologie. Methodologie is de kennis over methoden die u nodig hebt om van uw specifieke vraag naar het enige daarbij behorende antwoord te komen. Dat hier standaard naar gevraagd wordt bij de verdediging (ook de uwe) laat zien hoe veel waarde wetenschappers hechten aan de juiste methode. Inzet van de juiste methoden om aan uw data te komen en deze te analyseren, verhoogt dus betrouwbaarheid en validiteit van uw onderzoek. In uw proefschrift moet u laten zien dat u hebt nagedacht over de keuze van uw methoden en dat u dus niet gedachteloos voor statistiek hebt gekozen omdat dit nu eenmaal standaard is in uw discipline, of dat u voor het interview hebt gekozen omdat u statistiek niet snapt. Hoe u komt tot de juiste keuze staat centraal in deze workshop.

Een proefschrift is wat betreft schrijfregels een eigen genre, en verschilt net zoveel van bijvoorbeeld een rapport als een gedicht van een roman. Om het nog ingewikkelder te maken, hangen veel van de schrijfregels af van de wetenschapsfilosofische school waartoe uw onderzoeksgebied behoort. Zegt u: "Dit onderzoek toont aan", "In dit onderzoek wordt aangetoond", "Ik toon in dit onderzoek aan", of "Wij tonen in dit onderzoek aan"? Vier varianten op hetzelfde thema. Promoveert u op artikelen of een monografie? Hoe selecteert u eigenlijk de journals voor uw publicaties? U leert verder veel over de opbouw, formuleringen en andere schrijfuitdagingen.